Rohanský most přesunout nepotřebuje. Praha tak může ušetřit stamiliony

Pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr dnes od občanů obdržel ověřovací studii k Rohanskému mostu. Studie rozptýlila pochyby, zda je možné nový most postavit v původní trase Komunardů – Thámova. Hlavní město by díky tomu mohlo ušetřit stovky milionů.

„Studie je důkaz, že Rohanský most lze postavit v původní trase. Je to dobrá zpráva pro občany odmítající plánovaný posun mostu, který by přivedl dopravu přímo pod jejich okna,“ konstatuje zástupkyně protestujících občanů z Prahy 7 Marta Pakostová. „Ověřovací studii zpracoval renomovaný architektonický ateliér, který prověřil všechny zákonné požadavky a předpisy, včetně pravidel protipovodňové obrany. Závěr je jednoznačný, most lze postavit v trase, se kterou se v územním plánu počítá už skoro sto let.

„Důležité je, aby se ověřovací studie stala součástí oficiálních podkladů pro změnu územního plánu na Rohanský most. Rozhodnutí zastupitelů hlavního města o této změně musí být maximálně informované. Ověřovací studie jim pomůže se zorientovat a udělat si vlastní názor. Není pochyb, že původní trasa mostu je podstatně kratší a technicky jednodušší. Proto by díky ní mohlo hlavní město ušetřit stovky milionů korun,“ dodává Pakostová.

Prověření změny územního plánu na nový Rohanský most schválilo pražské zastupitelstvo vloni v červnu. Následně zadal magistrát zpracování studií, které měly prověřit možnost vedení mostu v nové trase. Prověření původní trasy mostu však součástí zadání nebylo. Proto občané a vlastníci z domů, vedle nichž by měl vzniknout jeden z mostních nájezdů, iniciovali zpracování ověřovací studie. Studii zpracoval ateliér renomovaného architekta Patrika Kotase, který je autorem řady oceněných dopravních staveb v Praze, mimo jiné i Lochkovského mostu jako součásti silničního okruhu kolem Prahy oceněného za design Evropskou cenou pro ocelové konstrukce nebo mostní estakády Nové spojení u hlavního nádraží v Praze.
clanek_blesk
video_FB

Kontakt pro média:

Mgr. Ing. Leona Němečková, 605 235 359


Petice vznikla na ochranu práv všech občanů hlavního města Prahy, dotčených práv občanů ulic Jateční, V Háji a Na Maninách, Praha 7.

Petici podporuje:

BUBENEČSKÁ BESEDA, registrovaný spolek, IČ 22885374 se sídlem Jana Zajíce 975/7, 170 00 Praha 7. Spolek usiluje o ochranu architektonického a historického dědictví na území hl. m. Prahy a ochranu přírody a životního prostředí na tomto území, usiluje o ochranu a zachování charakteru městských lokalit, realizuje spolupráci a komunikaci veřejnosti s orgány samosprávy a státní správy České republiky a zapojuje se v oblasti volnočasových aktivit, vzdělávání a kulturních akcí se speciálním zaměřením na prosazování poslání spolku

Petiční výbor:


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)